۱۶:۰۷ - شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
قابل توجه دانشجویان رشته پرستاری


به اطلاع آن دسته از دانشجویان پرستاری ورودی نیمسال اول 95-94 می رساند از آنجا که انتخاب واحد ترم جاری منوط به واریز شهریه می باشد، خواهشمند است به امور مالی دانشگاه مراجعه نمایید ( آموزش پرستاری )

کارآموزی کودک سالم ( ساوه ) و بهداشت جامعه تا اطلاع ثانوی برگزار نمی گردد .

تقویم آموزشی نیمسال اول 95-94 دانشکده پرستاری کلیک کنید

- به تاریخ شروع کارورزی دقت نمایید و در صورت غیبت واحد حذف خواهد شد .
- از پوشش مناسب و بدون آرایش در محیط بیمارستان استفاده نمایید در غیر اینصورت در بالین پذیرفته نخواهید شد .
- از اولین جلسه شروع سال تحصیلی حضور و غیاب صورت می گیرد و در صورت غیبت بیش از سه جلسه درس مربوطه حذف خواهد شد .
- دانشگاه و بیمارستان در قبال تداخل روز و ساعت کارورزی با کاردانشجویی دانشجویان مسئولیتی را برعهده ندارد و برای این افرادغیبت در نظر گرفته خواهد شد .