لیست کارآموزی ها

آدرس درمانگاه ها جهت کارآموزی بهداشت جامعه  :


 

درمانگاه وزیری ( خ بسیج یک )

درمانگاه کارگر ( خ کارگر )

درمانگاه منتظری ( میدان شهدا ، خ زینبیه )

درمانگاه کوثر ( امیرکبیر ، داخل پارک کوثر )

درمانگاه رجبی ( پیک نیک گاز ، خ شهید آوینی )

درمانگاه مصطفی خمینی ( خ شریعتی )

درمانگاه چمران ( خ طالقانی )

درمانگاه والفجر ( خ شریعتی )


.......................................

لیست دانشجویان پرستاری ( گروه A و B کارآموزی اصول و فنون پرستاری ) : دانلود فایل

لیست کارآموزی بهداشت جامعه 3 : دانلود فایل

لیست گروه بندی کارآموزی پرستاری کودکان : دانلود فایل

لیست دانشجویان پرستاری داخلی و جراحی 4  : دانلود فایل دانلود فایل

لیست کار آموزی مادر و نوزاد نیمسال دوم ( گروه C و D ) : دانلود فایل

لیست کارآموزی داخلی و جراحی 3 : دانلود فایل دانلود فایل